Tuesday November 5 2013

05/11/2013 18:59

Dan mereka main lagi ke rumahku, cuman sayangnya enggak masuk rumah >< padahal ibuku udah beli macem2 buat kalian dateng lhoh >:o

Padahal cuman anter tiket sampe harus 3 orang :3

Thanks buat satu setengahjam yang agak kurang berarti tapi berkesan tadi :D